очарование и красоти от Пирин

Очарование и красоти от Пирин

by Minnie Robertson

Планината Пирин години наред привлича, пленява и очарова своите туристи. Хилядолетия назад тя е криела съкровищата си и е приканвала посетители от цяла България, примамвайки с чистота, свежест, прохлада и разнообразие от възможности за туризъм.

Какво може да видите при посещението си в нея и къде може да отседнете ще научите в идните редове.

Пирин планина има величествен 2914 метра висок връх Вихрен. Той е нейната най-голяма гордост и радост за всеки привърженик на по-екстремни спортове. Връх Вихрен се смята за трети по големина на Балканския полуостров.

Ако сте решили тази година да летувате на планина и да отседнете в популярен и предлагащ богати възможности за всички курорт, то изборът ви може да е Пирин планина и курорт Банско.

Във високата си част, планината предлага интересни гледки на геоморфоложки форми от ледников произход. Неповторима туристическа атракция са иглообразните върхове на Вихрен, Момин двор, Бъндеришки чукар,езера, морени в трогови долини и величествени каменни реки.

Като споменахме скални образования, тук могат да се видят Кончето, пещера Казана, циркусът Бански суходол и най-дълбоките в България, кристални езера, които са и ценността на Пирина.

За циркусът Бански суходол е известно, че е безводен, а в дъното му има лавинен снежник, който предлага идеални условия за ски спорт в летните дни.

Езерата на Пирин наброяват 176 и всички те са високопланински. Носят общото име Кристални очи на Пирин и пленяват туристите от цял свят. Произхода им е от стопени ледници, а сред най-известните се нареждат като туристическа атракция Василашки, Окото, Рибното, Хвойнати езера,Тодорини езера и др.

За гостите на Банско и туристите на Пирин има още много обекти, които никак не са за пропускане. Сред тях уникален интерес буди резерват „Баюви дупки – Джинджирица“. Той е сред най-старите в България. Датира от 1934 г., когато е и обявен за резерват, с цел да се опазят естествените реликтни гори пълни с бяла и черна мура, интересен и дори непознат растителен и животински свят.

Резерват Баюви дупки помества в себе си 200 вида растения от най-висш произход, 55 ендемити и много видове, включени в Червената книга на България, в европейски и в световни списъци.

За природолюбителите голям интерес буди и резерват Юлен. Намира се на 1650 м и 2851 м надморска височина. Тук преобладават силно изразени находки от глациални и периглациални форми, образували се някога със захлаждане на климата. Към резервата са включени езерни комплекси като Василашките, Стражишките, Типитцките, Дисилишките езера, Полежанските. От тях излизат и малки планински реки.

Гмуркайки се в такова несметно природно богатство, почивката на всеки решил да се настани в хотел или вила на Банско ще е изпъстрена с разнообразие и красоти, а спомените истински и силни.

error: Content is protected !!